آمار
سبد خرید

تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • کترینگ سلطانی
 • چلو کباب
 • چلو جوجه با استخوان
 • چلو جوجه کباب
 • چلوکباب لقمه
 • چلوکباب کوبیده
 • چلو کباب بختیاری
 • چلو کباب سلطانی
 • چلو کباب برگ
 • چلو کباب برگ مخصوص
 • چلو خورشت
 • چلو خورشت کرفس
 • چلو خورشت قرمه سبزی
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
 • پلوها
 • استانبولی
 • پلو ماهی
 • چلو ماهیچه
 • چلو مرغ
 • چلو گوشت
 • غذای سنتی
 • کوفته تبریزی
 • کترینگ صاحبدلان
 • چلو کباب
 • چلو کباب بختیاری
 • چلو کباب سلطانی
 • چلو کباب برگ مخصوص
 • چلو کباب کوبیده
 • چلو میکس مخصوص
 • چلو لقمه نگینی
 • چلو پاچین/جوجه با استخوان
 • منو چلو خورشت
 • چلو خورشت قرمه سبزی
 • چلو خورشت قیمه
 • چلو خورشت قیمه بادمجان
 • پلوها
 • پلو ماهی
 • چلو مرغ
 • چلو گوشت

کترینگ صاحبدلان


مقایسه کالا (0)


<

چلو جوجه با استخوان با برنج ایرانی

130,000ريال
rating
برنج ایرانی-6تکه.. . . .
ادامه...
<

چلو جوجه با استخوان با برنج پاکستانی

120,000ريال
rating
برنج پاکستانی-6تکه.. . . .
ادامه...
<

چلو لقمه نگینی با برنج ایرانی

170,000ريال
rating
برنج ایرانی-گوشت گوساله و گوسفند-فیله مرغ.. . . .
ادامه...
<

چلو لقمه نگینی با برنج پاکستانی

160,000ريال
rating
برنج پاکستانی-گوشت گوساله و گوسفند-فیله مرغ.. . . .
ادامه...
<

چلو میکس مخصوص با برنج ایرانی

140,000ريال
rating
برنج ایرانی-کباب کوبیده و جوجه کباب.. . . .
ادامه...
<

چلو میکس مخصوص با برنج پاکستانی

130,000ريال
rating
برنج پاکستانی-کباب کوبیده و جوجه کباب.. . . .
ادامه...
<

چلوکباب بختیاری با برنج ایرانی

170,000ريال
rating
برنج ایرانی-مغزی گوساله و گوسفند-شنیسل مرغ.. . . .
ادامه...
<

چلوکباب بختیاری با برنج پاکستانی

160,000ريال
rating
برنج پاکستانی-مغزی گوساله و گوسفند-شنیسل مرغ.. . . .
ادامه...
<

چلوکباب برگ با برنج ایرانی

190,000ريال
rating
برنج ایرانی-مغزی گوساله.. . . .
ادامه...